Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
1 Турак жай Жалпы аянты - 500,5 кв. м., жашоо аянты – 222,2 кв.м. Долон к., 24 300 000 USD
2 Турак жай
Жалпы аянты - 255,1 кв. м., жашоо аянты – 216,6 кв.м. Мичурин к., 101 205 000 USD
3 Батир Жалпы аянты - 154,5кв. м., жашоо аянты – 105 кв.м. Усенбаев к., 44 155 000 USD
4 Батир Жалпы аянты - 120,7 кв. м., жашоо аянты – 75,0 кв.м. Эркиндик к., 73 133 000 USD
5 Батир Жалпы аянты - 138 кв.м Боконбаев к., 101
165 600 USD
6 Батир Жалпы аянты - 112,4кв. м., жашоо аянты – 62,8 кв.м. Фатьянов к., 170/3 120 000 USD
7 Батир Жалпы аянты - 86,4 кв. м. Тыналиева к., 2/4, 73 батир, блок Б 56 160 USD
8 Турак жай
Жалпы аянты -129,2кв. м., жашоо аянты – 71,9 кв.м Талды-Суу к., 39 64 500 USD

Объектинин түрү

Техникалык мүнөздөмөсү

Дареги Баасы
1 Тураксыз жай       жалпы аянты -174,9 кв.м., натыйжалуу аянт – 166,3 кв.м        Проспект Чуй 32А          130 000 USD
2 Тураксыз жай жалпы аянты -32,8 кв.м. Усенбаев к, 44 12 500 USD
3
Тураксыз жай Жалпы аянты -442,6 кв.м. Токтогул к., 244 350 000 USD
4 Тураксыз жай Жалпы аянты -375,6 кв.м. Ч. Айтматов проспекти, 61-1 300 000 USD
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
 1      Батир             жалпы аянты -55,1 кв. м., жашоо аянты – 30,8 кв.м.                 Беловодское с. Ак-Суу, Южная көч., 13               15 000 USD
 2      Батир             жалпы аянты -59,3 кв. м., жашоо аянты – 44,6 кв.м.                 Беловодское с. Ак-Суу, Южная көч., 13               15 000 USD
                 .              
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
1 Тураксыз жай жалпы аянты -134,18 кв. м. Люксембург а., Центральная көч., 20 42 000 USD
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
1

Мейманкана

жалпы аянты -800,1кв. м., натыйжалуу аянт – 367,1 кв.м. Чолпон-Ата, Акматбай-Ата 8 536 170 USD
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы

Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы

Баалар салыктарсыз көрсөтүлгөн