Кызматты көрсөтүү жана сүрөтү менен резюмени: hr@demirbank.kg электрондук дарегине жөнөтүңүздөр

hr@demirbank.kg


Сурап билүү телефону: +(996) 312 905 837

Талаптар: 

 • - Билими: жогорку, орто-атайын экономикалык билими;
 • - Ушу сыяктуу кызматта кеминде 1 жыл иш тажрыйбасынын болушу; Опыт
 • - «Төлөм каражаттарынын аныктыгын текшерүү» курсун өткөндүгүн тууралуу сертификатынын болушуна артыкчылык берилет;
 • - ПК, MS Office (Word, Excel, Outlook) иштей билүүсү;
 • - Англис тилин билүүсү – орто деңгээлден төмөн эмес;
 • - Жеке сапаттары: чынчылдык, жоопкерчилик, тартиптүүлүк, стресске туруштук берүү;
 • - Сунуштама каттын болушу милдеттүү

Милдеттери: 

 • - Банктын кардарларын эсептешүү-кассалык тейлөөнү жүзөгө ашыруу;
 • - Алмашуу операцияларын жүргүзүү;
 • - Банкноттордун төлөө жөндөмдүүлүгүн текшерүү;
 • - Жетекчиликке отчет берүү.

Талаптар: 

 • - Жогорку билими, экономика жана финансы чөйрөсүндө билимине артыкчылык берилет;
 • - Коммуникациялык көндүмдөргө ээ болуу;
 • - Банкта кардарларды тейлөө боюнча 2 жылдан ашык иш тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын көрө билүү, сатуу техникасын колдоно билүү, ишендире билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликт жараткан жагдайларды жөнгө сала билүү;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Улуттук банктын ченемдик документтерин, анын ичинде терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (ишин жашыруу) жагында документтерди билүү;
 • - Финансылык Отчеттуулуктун Эл аралык Стандарттарынын негиздерин билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогору билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери: 

 • - Жетекчилик тарабынан белгиленген, пайда жана сандык көрсөткүчтөр боюнча максаттарга жетишүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүү.
 • - Банктын продукттарын жана кызматтарын кардарларга сатуу (кардарларды кредиттөө);
 • - Жетекчиликке/түздөн-түз жетекчисине максаттуу рыноктук изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, рынок секторлорун иликтөөгө көмөк көрсөтүү;
 • - Кардарларды жогорку деңгээлде тейлөөнү камсыз кылуу жана банктык продукттарга/кызматтарга муктаждыгын аныктоо
 • - Иштелип чыккан кардарлар базасы менен тыгыз байланышта колдоо;
 • - Потенциалдуу кардарларга жалпы банктык маалымат берүү, эсеп ачуу/жабуу, улуттук жана чет өлкө валютасыеда которуулар, дебеттик/кредиттик карттар/ Интернет-Банкинг , мөөнөттүү депозиттер, МКВ жана башкалар сыяктуу банктык продукттар боюнча консультацияларды берүү.

Талаптар: 

 • - Жогорку билими, экономика жана финансы чөйрөсүндө артыкчылык берилет;
 • - Банк чөйрөсүндө кардарларды тейлөө боюнча ишұ тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын көрө билүү, сатуу техникасын колдоно билүү, ишендире билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликт жараткан жагдайларды жөнгө сала билүү , ошондой эле коммуникациялык көндүмдөргө ээ болуу;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучу деңгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогору билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери: 

 • - Кардарларды (жеке адамдарды) тартуу;
 • - Кардарларга банктык продукттар жагында консультация берүү;
 • - Кардарлардан алынган документтердин тууралыгын жана алардын банктын ички жана жалпы кабыл алынган жол-жоболоруна, Улуттук банктын эрежелерине жана КР мыйзамдарына шайкеш келишине текшерүү;
 • - Кредиттик файлдарды текшерүү жана кароо;
 • - Кардарларга банктык продукттардагы ж.б өзгөрүүлөр/ишке киргизүүлөр боюнча маалымдоо.

Талаптар: 

 • - Банк чөйрөсүндө, бухгалтерия же экономика чөйрөсүндө жогорку / орто-атайын / бүтпөгөн жогорку билими;
 • - Ортодон төмөн болбогон деңгээлде англис тилин билүү (кардарлардын телефон чалууларын англ. Тилинде кабыл алуу зарыл болот);
 • - Оозеки жана жазуу жүзүндө сабаттуу сүйлөй алуу;
 • - Дикциясы жакшы болуу, коммуникабелдүүлүк, эмоционалдык жактан туруктуу;
 • - Кайсы болбосун учурда ( күндүз, түнкүсүн, кечкисин).

Милдеттери: 

 • - Кардарларга төлөм карттарына байланыштуу бардык суроолор боюнча телефон аркылуу консультация берүү;
 • - Кандайдыр бир маалымат берилгенге чейин кардарды идентификациялоо;
 • - Карт системасынын ишине, банкоматтар жана ПОС терминалдар боюнча бардык операцияларга мониторинг жүргүзүү;
 • - Жаңы кардарлар- автоматташтырылган банктык система боюнча эмгек акы долбоорлорунун кызматкерлер боюнча маалыматты киргизүү.

Талаптар: 

 • - Жогорку билими: экономика жана финансы чөйрөсүндө билимине артыкчылык берилет;
 • - Коммуникациялык мыкты көндүмдөргө ээ болуу, мамиле түзө билүү
 • - Банктык чөйрөдө кардарларды тейлөө иш тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын аныктоо, сатуу техникасын колдонуу, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликттик жагдайларды жөнгө салуу;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Улуттук банктын банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин билүү.
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучунун деңгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогорку деңгээлде билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери: 

 • - Жетекчилик тарабынан белгиленген пайда жана сандык көрсөткүчвтөр боюнча максаттарга жетишүү үчүн бардык зарыл аракеттерди көрүү. Банктын продукттарын жана кызматтарын кардарларга сатуу;
 • - Күндөлүк кардарларды тейлөөнү жана банктын продукттарын күндөлүк кардардык базага активдүү кросс-сатууларды уюштуруу;
 • - Кардардык базаны көбөйтүү жана жаңы кардарларды тартуу
 • - Финансылык продукттарды кардарларга берүүнү камсыз кылуу;
 • - Жетекчиликке/түздөн-түз жетекчиге максаттуу рыноктук изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана рынок секторуна иликтөөлөрдү жүргүзүүгө көмөктөшүү.
 • - Жеке пландардын аткарлышын камсыз кылуу (кардарларды тартуу, банктык продукттарды сатуу ж.б).

Талаптар:

 • - Маалыматтык технологиялар тармагында жогорку билими;
 • - Адистиги боюнча кеминде 6 айлык иш тажрыйбасы;
 • - PL\SQL; SQL билүү;
 • - Oracle жана МБ программалык камсыздоону иштеп чыгуу тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Тармактык маалыматтык технологияларды билүү жана программалоо жана аналитика тармагында иш көндүмү;
 • - Англис тилин мыкты билүүсү, түрк тилин билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери:

 • - Пайдалануучулардын билдирмелери боюнча программалык камсыздоону иштеп чыгуу;
 • - Пайдалануучуларды колдоо жана окутуу;
 • - Пайдалануучулардын көйгөлөрүн чогултуу жана иликтөө;
 • - Пайдалануучулардан түшкөн суроо-талаптардын аткарылышы боюнча отчет;
 • - Банктын колдонуучулары менен күнүмдүк ишке байланыштуу көйгөйлөрдү четтетүү.

Талаптар:

 • - Билими– Жогорку же орто атайын техникалык билими болуу.
 • - Адистиги боюнча кеминде бир жылдык иш тажрыйбага ээ болуу.
 • - Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, Улуттук банктын ченемдик документтерин билүү.

Милдеттери:

 • - Банкоматтарды, төлөм терминалдарын жана ПОС терминалдарды даярдоо жана орнотуу;
 • - Банкоматтарды, төлөм терминалдарын жана ПОС терминалдардын ишине мониторинг жүргүзүү;
 • - Кандайдыр бир техникалык кемчиликтерди аныктаган учурда аларды четтетүү боюнча ыкчам чараларды көрүү;
 • - Банкоматтарды, төлөм терминалдарын жана ПОС терминалдарды оңдоо жана техникалык жактан тейлөө;
 • - Банкоматтардын, төлөм терминалдарынын жана ПОС терминалдардын программалык камсыздоосун жаңыртуу;
 • - Банкоматтардын, төлөм жана ПОС терминалдардын ишине байланыштуу бардык тесттерди жүргүзүүгө катышуу;
 • - Бөлүмдү өнүктүрүү планынын аткарылышын, ошондой эле бардык утурумдук көйгөйлөрдүн өз убагында четтетилишин контролдоо жана мониторинг жүргүзүү. Жабдууларды оңдоо учурунда жүргүзүлгөн бардык иштер тууралуу күн сайын отчет түзүү.

Талаптар:

 • - Жогорку/атайын орто билими;
 • - Ушу сыяктуу позицияда кеминде 2 жылдык тажрыйбасынын болушу, банк чөйрөсүндө тажрыйбасынын болушуна артыкчылык берилет;
 • - Англис тилин билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери:

 • - Бөлүмдөгү милдеттерди жана тапшырмаларды натыйжалуу уюштуруу жана пландаштыруу;
 • - Бөлүмдүн персоналын башкаруу, бөлүмдүн кызматкерлеринин ишин уюштуруу, алардын ишкердигин контролдоо;
 • - Бөлүмдүн кызматкерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатууну камсыз кылуу;
 • - Административдик-чарба бөлүмүнүн кызматкерлери ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү;
 • - Административдик-чарба бөлүмүнүн кызматкерлеринин функцияларынын өз ара алмашуусун камсыз кылуу;

Талаптар:

 • - Сабаттуу сүйлөө кеби (оозеки жана жазуу жүзүндө), кызыктуу тексттерди жаза билүүсү;
 • - Социалдык тармактарда иштей алуусу, жазылуучуларды жасалма көбөйтүүсүз жана аларды тике сатып алуусуз тартуу;
 • - Таргетирленген жарнама менен иштөө тажрыйбасы;
 • - веб-аналитиканы жана сайттарды администрлөөнү билүүсү;
 • - Кыргыз жана орус тилдерин мыкты билүүсү, англис же түрк тилдерин билүүсүнө артыкчылык берилет;
 • - Иш-чараларды уюштура билүүсү;
 • - Продукттарды жана кызматтарды рынокто жылдыра алуусу;
 • - Финансы институттарында иш тажрыйбасына жана банк продукттарын билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери:

 • - Продукттарды жарнама жана тышкы PR аркылуу жылдыруу боюнча план даярдоо;
 • - Банктын кардарлары жана өнөктөштөрү үчүн банктын атайын иш-чараларын, акцияларды, биргелешкен программаларын уюштуруу жана өткөрүү;
 • - Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн пресс-релиздерди, PR-cтатьяларды жана башка маалыматтык материалдарды даярдоо;
 • - Маалыматтык- жарнамалык материалдарды иштеп чыгуу, банктын корпоративдик басылмалары, расмий вебсайты үчүн маалыматтык тексттерди, өнөктөштөр жана кардарлар үчүн расмий билдирүүлөрдү даярдоо;
 • - Контентти иштеп чыгуу, аны толуктоо жана социалдык тармактардын форматына ыңгайлаштыруу;

Талаптар:

 • - Жогорку билими (артыкчылык берилүүчү тармактар: экономикада, банк ишинде математикалык ыкмалар);
 • - Банк ишинде кеминде бир жылдык иш тажрыйбасы;
 • - Тобокелдик-менеджменттин негиздерин билүү;
 • - Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук негиздерин билүү;
 • - Банк ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Улуттук банктын ченемдик документтерин билүү;
 • - intermediate деңгээлинде англис тилин билүү;
 • - Стресске туруштук берүү, максаттуулук‚ жоопкерчилик‚ тыкандык.

Милдеттери:

 • - Тобокелдиктерди тескөө боюнча отчетту иликтөө жана даярдоо;
 • - Тобокелдиктерди тескөө боюнча изилдөө жана методологиялык иштерди аткаруу;
 • - Башка бөлүмдөргө тобокелдик-менеджменти жагында консультация берүү;
 • - Бөлүмдүн пландарын аткаруу максатында башка иштерди аткаруу.

Талаптар: 

 • - Билими: жогорку, орто-атайын экономикалык билими;
 • - Ушу сыяктуу кызматта кеминде 1 жыл иш тажрыйбасынын болушу; Опыт
 • - «Төлөм каражаттарынын аныктыгын текшерүү» курсун өткөндүгүн тууралуу сертификатынын болушуна артыкчылык берилет;
 • - ПК, MS Office (Word, Excel, Outlook) иштей билүүсү;
 • - Англис тилин билүүсү – орто деңгээлден төмөн эмес;
 • - Жеке сапаттары: чынчылдык, жоопкерчилик, тартиптүүлүк, стресске туруштук берүү;
 • - Сунуштама каттын болушу милдеттүү

Милдеттери: 

 • - Банктын кардарларын эсептешүү-кассалык тейлөөнү жүзөгө ашыруу;
 • - Алмашуу операцияларын жүргүзүү;
 • - Банкноттордун төлөө жөндөмдүүлүгүн текшерүү;
 • - Жетекчиликке отчет берүү.

Талаптар:

 • - Жогорку билими, экономика жана финансы чөйрөсүндө артыкчылык берилет;
 • - Банк чөйрөсүндө кардарларды тейлөө боюнча ишұ тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын көрө билүү, сатуу техникасын колдоно билүү, ишендире билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликт жараткан жагдайларды жөнгө сала билүү , ошондой эле коммуникациялык көндүмдөргө ээ болуу;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучу деңгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогору билүүсүнө артыкчылык берилет;

Милдеттери:

 • - Кардарларды (жеке адамдарды) тартуу;
 • - Кардарларга банктык продукттар жагында консультация берүү;
 • - Кардарлардан алынган документтердин тууралыгын жана алардын банктын ички жана жалпы кабыл алынган жол-жоболоруна, Улуттук банктын эрежелерине жана КР мыйзамдарына шайкеш келишине текшерүү;
 • - Кредиттик файлдарды текшерүү жана кароо;
 • - Кардарларга банктык продукттардагы ж.б өзгөрүүлөр/ишке киргизүүлөр боюнча маалымдоо.

Талаптар:

 • - Жогорку билими: экономика жана финансы чөйрөсүндө билимине артыкчылык берилет;
 • - Коммуникациялык мыкты көндүмдөргө ээ болуу, мамиле түзө билүү
 • - Банктык чөйрөдө кардарларды тейлөө иш тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын аныктоо, сатуу техникасын колдонуу, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликттик жагдайларды жөнгө салуу;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Улуттук банктын банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин билүү.
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучунун деңгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогорку деңгээлде билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери:

 • - - Жетекчилик тарабынан белгиленген пайда жана сандык көрсөткүчвтөр боюнча максаттарга жетишүү үчүн бардык зарыл аракеттерди көрүү. Банктын продукттарын жана кызматтарын кардарларга сатуу;
 • - Күндөлүк кардарларды тейлөөнү жана банктын продукттарын күндөлүк кардардык базага активдүү кросс-сатууларды уюштуруу;
 • - Кардардык базаны көбөйтүү жана жаңы кардарларды тартуу
 • - Финансылык продукттарды кардарларга берүүнү камсыз кылуу;
 • - Жетекчиликке/түздөн-түз жетекчиге максаттуу рыноктук изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана рынок секторуна иликтөөлөрдү жүргүзүүгө көмөктөшүү.
 • - Жеке пландардын аткарлышын камсыз кылуу (кардарларды тартуу, банктык продукттарды сатуу ж.б).