Жүгүртмө капитал үчүн насыялар

Насыянын максаты:

үзгүлтүксүз өндүрүштүк процессетерин каржылоого, сатып алуулардын көлөмү чоң болгон учурдагы мезгилдик жана сатуу жеңилдетүүлөрдү алуу үчүн берилет.

  • 2 жылга чейин
  • Улуттук валюта (сом) менен пайыздык коюм - 16% менен баштап
  • АКШ доллары менен пайыздык коюм - 10% менен баштап

Кеңири маалымат...


Инвестициялык долбоорлор үчүн насыялар

Насыянын максаты:

жабдууларды, кыймылсыз мүлк, транспорттук, курулуш же башка ар кандай техникаларды сатып алууга, капиталдык ремонтко, реконструкцияга, курулушка, мекеменин насыяларын кайра каржылоого ж.б.

  • 5 жылга чейин
  • Улуттук валюта (сом) менен пайыздык коюм - 17% менен баштап
  • АКШ доллары менен пайыздык коюм - 12% менен баштап

Кеңири маалымат...