Корпоративдик кардарларга насыялар

Насыянын максаты:

Насыялар жүгүртүм капиталды толуктап туруу, негизги каражаттарды (коммерциялык/ өндүрүштүк кыймылсыз мүлктү,жабдууну,транспортту,техниканы жана башкаларды) сатып алуу,аракеттеги өндүрүштү модернизациялоо жана кеңейтүү, жаңы өндүрүш түзүү, объектилерди куруу,техникалык кайра жабдуу жана реконструкциялоо менен байланышкан курулуш жумуштарын аткаруу үчүн берилет.

  • 5 жылга чейин
  • Улуттук валюта (сом) менен пайыздык коюм - 16% менен баштап
  • АКШ доллары менен пайыздык коюм - 10% менен баштап

Кеңири маалымат...


Чакан жана орто бизнес насыялар

Насыянын максаты:

Чийки зат, товарларды, негизги каражаттарды сатып алуу, курулуш ж.б.

  • 5 жылга чейин
  • Улуттук валюта (сом) менен пайыздык коюм - 19% менен баштап
  • АКШ доллары менен пайыздык коюм - 13% менен баштап

Кеңири маалымат...