Сиз чет өлкөлүк валютаны кыргыз сомуна жана тескерисинче, ошондой эле башка бир чет өлкөлүк валютаны экинчи бирисине конвертация боюнча операцияны жүргүзө аласыз.

Бул операция Банк тарабынан операция кылына турган күнү коммерциялык курс кандай кабыл алынса, ошол боюнча акысыз ишке ашат.

Төмөнкүлөр аркылуу жасай аласыз:

Банктын бөлүмдөрү (конвертацияга болгон арызды толтуруш керек)

-  Интернет-банкинг (“Толук режиминде")