Демир Кыргыз Интернэшнл Банкы өзүнүн түзүлгөн убагынан бери эл аралык байланыштар аймагында активдүү саясат алып барат. Банк бүткүл дуйнө боюнча алдынкы финансылык институттар менен өз ара пайдалуу байланыштарды жаратууга ниет кылат.