«Card+» аманатын ачыңыз жана белекке эл аралык VISA төлөм картасын алыңыз!

Аманатты ачуу үчүн, аманата ачууга жана кредиттик карта чыгарууга тиешелүү документтерди толтурууңуз зарыл. «Card+» аманаты кредиттик карта боюнча камсыздоо болуп эсептелет.


АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ
  • Кредиттик карта аркылуу төлөп ЖЕҢИЛДЕТҮҮЛӨР жана БОНУСТАР алуу мүмкүнчүлүгү
  • Эл аралык Visa Classic, Visa Gold, VisaPlatinum картасы - БЕЛЕККЕ (картанын түрү аманаттын суммасына жараша аныкталат).
  • Сиз АЧКАН АМАНАТ кредиттик карта боюнча КАМСЫЗДОО болуп эсептелет..
Пайыздык чендер 11,5% 37 айга
Аманаттын мөөнөтү 37 ай
Аманаттын валютасы
сом
Аманаттын минималдык суммасы 5 000 сом
Толуктоо
каралбаган
Пайыздарды төлөп берүү
мөөнөттүн аягында
Пайыздарды капитализациялоо каралбаган
Бөлүп эсептен алуу
каралбаган
  • Кредиттик карта боюнча биринчи, экинчи жана үчүнчү жыл үчүн жылдык тейлөө акысы жок;
  • Кредиттик карта боюнча лимит томондогудой эсептелет:Аманаттын суммасы 10% кемитилет;
  • Эгерде кредиттик карта боюнча эсептелген лимит 60 000 сомдон аз болсо, Кардар “Card Plus Classic” кредиттик картасын алат;
  • Эгерде кредиттик карта боюнча эсептелген лимит 60 000 сомдон 500 000 сомго чейин болсо, Кардар “Card Plus Gold”;
  • Эгерде кредиттик карта боюнча эсептелген лимит 500 000 сомдон жогору болсо, Кардар “Card Plus Platinum”;
  • Кредиттик карта боюнча максималдуу лимит 1 000 000 сомду түзөт;
  • • Аманат жабылган учурда кредиттик картага Банктаын жалпы шарттары жана тарифтери колдонулат.