«Кыргыз Телеком» ААК түздөн түз дебеттөө – ай сайын автоматтык түрдө Сиздин DemirBankтагы эсебиңизден байланыш кызматтарына төлөө..

Төлөө Банк тарабынан ар айдын 14-күнү жүргүзүлөт.

Кызмат АКЫСЫЗ берилет, кызматты колдонуу үчүн абоненттик төлөө жана комиссия АЛЫНБАЙТ.

Кызмат түрлөрү:
  • телефония
  • интернет
  • интернет-Jet жана\же интерактивдик телевидение "Zor TV"
  • "Кыргыз Телеком" ААК картасын толуктоо
  1. Ай сайын "Кыргыз Телеком" ААК DemirBankка Сиздин карызыңызды көрсөтүү менен төлөөгө эсептерди жөнөтөт.
  2. 4. Сиздин эсептешүү эсебиңизде акча каржаттар болгон учурда, DemirBank Сиздин эсебиңизден акча каржаттарын "Кыргыз Телеком"ААК эсебине автоматтык түрдө которот.

Ушул кызматка туташуу үчүн, Сиз DemirBankтын бөлүмдөрүнө бир жолу кайрылып, тиешелүү документтерге кол коюуңуз зарыл.