Банк картасы — банктагы эсептешүү эсебине жеткилик камсыздоочу төлөм инструменти.

DemirBank төмөнкү банк карталарыны сунуштайт:

  1. Төлөм системасына таандык болгону боюнча: : эл аралык Visa International, MasterCard Worldwide жана улуттук Элкарт (Кыргыз Республикасынын аймагында гана иштейт) төлөм системаларынын карталары.
  2. Функционалы боюнча:
    - Дебеттик  (Visa Electron и Элкарт): операциялар эсептешүү/карта эсебиндеги өздүк акча каражаттардын эсебинен гана өткөрүлөт.
    - Кредиттик (Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum): операциялар өздүк акча каражаттардын эсебинен жана банк тарабынан коюлган кредиттик лимиттин эсебинен өткөрүлөт.

Банк карталары кийинки максаттарга колдонулат: