Өз даражаңызды кооз сатып алуу менен тастыктаңыз – DemirBank автонасыясы менен пайдаланыңыз!

DEMIRBANKТАН НАСЫЯ АЛУУНУН АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ:в DemirBank:
 • Насыя үчүн арызды карап чыгуу үчүн комиссиянын ЖОК БОЛУУСУ
 • Эмгек акы долбоорлорунун кызматкерлери үчүн ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН ШАРТТАР
 • ЖАҢЫ, жана КОЛДОНУЛГАН автоунаа сатып алуу мүмкүнчүлүгү

Автоунаа алууга стандарттык насыя

 • Мөөнөтү 3 жылга чейин
 • Пайыздык чени 23,99 % сом менен
 • Насыя берүү үчүн комиссия насыя суммасынан 1%, эң азы 3 500 сом

Кеңири маалымат...


BMW автоунааларына өзгөчө насыялык программа

 • Мөөнөтү 3 жылга чейин
 • Пайыздык чени 5% сом менен
 • Насыя берүү үчүн комиссия насыя суммасынан 1%

Кеңири маалымат...


Жаңы Toyota автоунааларына насыя

 • Мөөнөтү 3 жылга чейин
 • Пайыздык чени 12% сом менен
 • Насыя берүү үчүн комиссия насыя суммасынан 1%

Кеңири маалымат...


Жаңы Asia Motors автоунааларына насыя

 • Мөөнөтү 3 жылга чейин
 • Пайыздык чени 20% сом менен
 • Насыя берүү үчүн комиссия насыя суммасынан 17 000 сом

Кеңири маалымат...