DEMIRBANKТАН НАСЫЯ АЛУУНУН АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ
  • Жаңы жана колдонулган автоунаа сатып алуу мүмкүнчүлүгү

Насыя суммасы 50 000 сомдон баштап
Насыя мөөнөтү 6 айдан 36 айга чейин
Жылдык пайыздык чени 25,99% (эмгек акы долбоорунун кызматкерлерине – 24,99%)

Күрөө 15 000 сомдон 100 000 сомго чейин

Күрөөсүз(DemirBank эмгек акы долбоорунун кызматкерлерине гана).
2 жеке кепилдик (башкалар).

100 001 сомдон баштап Базардагы (банк тарабынан бааланган) баасы насыянын суммасынан эң азы эки эсеге көп болгон кыймылдуу жана/же кыймылсыз мүлк түрүндөгү күрөө, 1 жеке кепилдик.
Же
Насыяга алынуучу автоунаа, 1 жеке кепилдик
Мөөнөтүнөн мурда жоюу үчүн айып насыя мөөнөтүнүн биринчи 6 айында мөөнөтүнөн мурда жоюлуучу сумманын 5% (эң азы 2 000 сом);
насыя мөөнөтүнүн 6 айынан кийин
       
колдонулбайт
учурдагы насыяны жоюп, жаңы насыя үчүн кайрылган учурда

Өздүк каражаттардын болуусу

Жаңы автоунаага - 30%;
Колдонулган автоунаага - иштөө мөөнөтү:  
- 5 жылга чейин - 40%; 
- 5 жылдан ашык - 50%

*Натыйжалуу пайыздык чен : сом - 26,81%дан баштап

Суроолор пайда болгон учурда, Контакт борборуна төмөнкү номер аркылуу кайрылсаңыздар болот:

+996 312 90 90 60 – Банктын адистери Сиздерди керектүү маалымат менен тааныштырышат;