DemirBank сунуп жаткан кызматтардын сапаты, коопсуздугу, эффективдүүлүгү жана туруктуулугу анын эл аралык таанылуусун тастыктап турат.

DemirBank дээрлик 20 жылдык банк чөйрөсүндөгү ийгиликтүү ишмердүүлүгү үчүн ар кандай ардактуу сыйлыктарды алуусун улантып, Euromoney, Global Finance, Trade Facilitation Program , Asian Development Bank, The Banker, The Asian Banker, CITI каржы уюмдарынын версиясы боюнча Кыргызстандагы эң мыкты банк болуп таанылып келет.The Banker:
 1. Жылдын Мыкты Банкы – Кыргызстан 2004
 2. Жылдын Мыкты Банкы – Кыргызстан 2005
 3. Жылдын Мыкты Банкы – Кыргызстан 2009
 4. Жылдын Мыкты Банкы – Кыргызстан 2010
 5. Жылдын Мыкты Банкы – Кыргызстан 2011
 6. Жылдын Мыкты Банкы – Кыргызстан 2012
 7. Жылдын Мыкты Банкы – Кыргызстан 2013
 8. Жылдын Мыкты Банкы – Кыргызстан 2014
 9. Жылдын Мыкты Банкы – Кыргызстан 2015
 10. Жылдын Мыкты Банкы – Кыргызстан 2016


The Asian Banker
 1. Кыргызстандагы мыкты чекене банк 2011
 2. Кыргызстандагы мыкты чекене банк 2012
 3. Кыргызстандагы мыкты чекене банк 2013
 4. Кыргызстандагы мыкты чекене банк 2017
Euromoney
 1. Кыргызстандагы мыкты банк 1998
 2. Кыргызстандагы мыкты банк 1999
 3. Кыргызстандагы мыкты банк 2000
 4. Кыргызстандагы мыкты банк 2001
 5. Кыргызстандагы мыкты банк 2010
 6. Кыргызстандагы мыкты банк 2011
 7. Кыргызстандагы мыкты банк 2013
 8. Кыргызстандагы мыкты банк 2014
 9. Кыргызстандагы мыкты банк 2015
 10. Кыргызстандагы мыкты банк 2016
 11. Кыргызстандагы мыкты банк 2017
Global Finance
 1. Кыргызстандагымыкты банк 2006
 2. Кыргызстандагымыкты банк 2007
 3. Кыргызстандагымыкты банк 2010
 4. Кыргызстандагы мыкты банк 2011
 5. Кыргызстандагы мыкты банк 2012
 6. Кыргызстандагы мыкты банк 2014
 7. Кыргызстандагы мыкты банк 2015
 8. Кыргызстандагы мыкты банк 2015
 9. Кыргызстандагы мыкты банк 2016
Trade Facilitation Program (TFP) \ EBRD - ABD
 1. 2009- жылда Соода каржылоо чөйрөсүндөгү эң активдүү банк 
 2. 2010- жылда Соода каржылоо чөйрөсүндөгү эң активдүү банк
 3. 2011- жылда Соода каржылоо чөйрөсүндөгү эң активдүү банк
 4. 2012 - жылда Соода каржылоо чөйрөсүндөгү эң активдүү банк
 5. 2013 - жылда Соода каржылоо чөйрөсүндөгү эң активдүү банк
 6. 2014 - жылда Соода каржылоо чөйрөсүндөгү эң активдүү банк
 7. 2016 - жылда Соода каржылоо чөйрөсүндөгү эң активдүү банк
 8. 2017 - жылда Соода каржылоо чөйрөсүндөгү жылдын келишими

CITI
 1. Мыкты сапат үчүн сыйлык 2006

DemirBankтын ийгилиги биздин кардарлардын ийгилигинин көрсөткүчү. Биз Сиздер койгон артыкчылыка багыт алуу менен, максатка чогуу жеттик, ошондой эле Сиздердин ийгиликтин бир бөлүгү болуп калдык! 

Банктын эл аралык таанылуусу-биздин кардарлардын эмгеги!