Demir Bank туруктуу өнүгүүнү ишенимдүү сактоо менен, дээрлик 20 жыл ичинде өзүнүн кардарларына эл аралык стандарттарга толук жооп берген кесипкөй тейлөөнү сунуштап келет. 


КОЭСке ылайык demirbankтын каржылыл отчеттуулугу

Жылдык каржылык отчеттулук

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018