DemirBankтын VISA КАРТАЛАРЫ – СИЗДИН КАРЖЫЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮҢҮЗ ЧЕКСИЗ!

DemirBank кардарларынын ыңгайлуулугу үчүн, кредиттик лимиттин эсебинен товарларга/кызматтарга төлөөгө мүмкүнчүлүк берүүчү кредиттик карталарын сунуштайт.

Ошону менен бирге, банкка насыя алуу үчүн кайрылуунун жана насыяны максаттуу пайдалануусун тастыктоонун зарылдыгы жок, кредиттик картанын бар болуусу өзү эле каражаттарды керектөөлөргө пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет.

КРЕДИТТИК КАРТАЛАРДЫН КОЛДОНУУЧУЛАРЫНЫН КӨРҮНҮКТҮҮ АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ:

Бонустук программа DemirBankтын Visa Classiс, Visa Gold, Visa Platinum кредиттик карталарынын колдонуучуларында жана банктын кеңири POS-терминалдар тармагында иштейт.

 

VISA CLASSIC КАРТАСЫ

Эл аралык Visa Classic картасы— бул Банк тарабынан коюлган кредиттик лимиттин эсебинен операцияларды жүргүзүүгө багытталган эл арасында эң кеңири таркаган карта.


VISA GOLD КАРТАСЫ

Эл аралык Visa Goldкартасы — бул ар дайым жана ар жерде Сиздин ишенимиңиз!

Алтын карта Сиздин жогору статусуңузду баса белгилейт жана андан жөнөкөй карталардын колдонуучуларына жеткиликсиз болгон кийинки артыкчылыктарды берет: бүт дүйнө жүзү боюнча жеңилдетүүлөр жана атайын сунуштар, артыкчылыктуу тейлөө жана индивидуалдуу мамиле, ошондой эле Сиз жана каражаттарыңыз үчүн жогорку деңгээлдеги коопсуздук.


VISA PLATINUM КАРТАСЫ

Эл аралык Visa Platinum картасы – бул тейлөөнүн принципиалдуу жаңы деңгээли. Күнүмдүк иштер, эс алуу жана сапарлар мындан да оңой жана жагымдуу болот. Сиз бүт дүйнө жүзү боюнча көптөгөн артыкчылыктарды жана атайын сунуштарды алуу жеткилигине ээ болосуз.

DemirBankтан Visa Platinum картасы менен Сиз өз кыялдарыңызды ишке ашырууга көмөк көрсөтүү үчүн багытталган кошумча каржылык ийкемдигине ээ болосуз.

Platinum картасынын колдонуучусу болгондуктан, Сиз эс алуу жана сапарларды уюштуруунун сапатына өзгөчө талаптарды койсоңуз болот.

  • Чукул кызматтар: жоготкон/уурдаткан картага бөгөт коюу, картаны чукул түрдө алмаштыруу, чукул түрдө накталай акча каражаттарын алуу;
  • «Сатып алууларды коргоо» программасы
  • Медициналык жана юридикалык колдоо кызматы (ISOS)
  • Сыйлуу сунуштар программасы
  • SMS-билдирүүлөр / электрондук почта аркылуу билдирүүлөр
Visa Classic Visa Gold Visa Platinum
Картанын эсебинин валютасы сом
Картанын иштөө мөөнөтү 5 жыл
Жылдык тейлөө акысы 800 сом 1 500 сом 6 000 сом
Эмгек акы долбоорунун алкагында биринчи жыл үчүн* тейлөө акысы Акысыз
Эмгек акы долбоорунун алкагында кийинки жылдар үчүн жылдык тейлөө акысы 800 сом 1 500 сом 6 000 сом
Карта боюнча минималдуу лимит 5 000 сом 60 000 сом 500 000 сом
Эмгек акы долбоорунун кызматкерлери үчүн лимит Эмгек акынын 70% на чейин
Акчалай камсыздоо
(эмгек акы долбоорунун кызматкерлери үчүн – керектелбейт)
кредиттик карта боюнча лимит + 10%
Банкомат аркылуу накталай акча алуу үчүн ай сайын коюлуучу пайыздык чен. 30%
ПОС-Терминал жана интернет аркылуу өткөн накталай эмес төлөмдөр үчүн жыл сайын коюлуучу пайыздык чен 0%
Жеңилдетүү мөөнөтү 35 күнгө чейин
Кошумча кредиттик карталарды чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар
* “ДКИБ” ЖАК Эмгек акы долбоолорунун алкагында мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине биринчи жана экинчи жыл тейлөө акысыз.