Директорлор Кеңеши

Г-н Исмаил Хасан Акчакайалиоглу Директорлор Кеңешинин төрагасы -  Резюме
Г-н Теодор Жосеф Барк Директорлор Кеңешинин мүчөсү -  Резюме
Г-жа Несрин Кочу Де Грут Директорлор Кеңешинин мүчөсү -  Резюме
Г-жа Молдобекова Бурулкан Директорлор Кеңешинин мүчөсү -  Резюме
Г-н Хьюго Виллем Миндерхоуд
Директорлор Кеңешинин мүчөсү -  Резюме


Банктын Башкаруусу

  • Шевки Л. Сарылар Башкаруунун төрагасы Генеральный менеджер - Резюме
  • Телеушева Айгуль Т. Башкаруунун мүчөсү Маркетинг боюнча Башкы менеджердин орун басары, башкаруунун мүчөсү - Резюме
  • Телеушева Сауле Т. Башкаруунун мүчөсү Каржы боюнча Башкы менеджердин орун басары, башкаруунун мүчөсү - Резюме
  • Омер Юнвер Башкаруунун мүчөсү Насыя ишмердүүлугү боюнча Башкы менеджердин орун басары, башкаруунун мүчөсү - Резюме
  • Трофимушкина Анастасия В. Башкаруунун мүчөсү Операциялык ишмердүүлүк боюнчаБашкы менеджердин орун басары, башкаруунун мүчөсү - Резюме