DemirBank насыялары — бизнести жана ишкердикти өнүктүрүүнүн майнаптуу шаймандарынын бири. насыялар юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн каралган

Чакан бизнес боюнча насыялар — бул өндүрүштүк же товардык базаны кеңейтүү мүмкүнчүлүгү, инновациялык технологияларды ишке киргизүү, жаңы жумуш орундарын жабдуу ж.б. Жеке ишкерлер үчүн насыя программалары түрдүү муктаждыктар үчүн берилет.

DemirBank Сизге каржылык мүмкүнчүлүктөрдүн дүйнөсүн ачат жана Сиздин ишкердикке байланыштуу максаттарыңыздын иш жүзүнө ашуусуна жардам берет!

Насыянын суммасы 100 000 АКШ долл.баштап (же башка валютадагы эквиваленти)
Улуттук валюта (сом) менен пайыздык коюм %  19% жылдык пайыздык чени (баштап)*
*Эффективдүү пайыздык чени - 22,4%
АКШ доллары менен пайыздык коюм %  13% жылдык пайыздык чени (баштап)*
ффективдүү пайыздык чени - 15,23%
Насыя мөөнөтү - жүгүртүм капиталына -  2 жылга чейин
- инвестициялык долбоорлорго -  5 жылга чейин
Жеңилдетилген мезгил   6 айга чейин
Тындыруу графиги - аннуитет – негизги карыздын суммасы жана пайыздар ай сайын бирдей суммада төлөнөт
- жекече (бизнестин өзгөчөлүгүн эсепке алуу менен
Күрөөлүк камсыздоо - кыймылсыз мүлк
- кыймылдуу мүлк (автотранспорт, жабдуу, жүгүртүүдөгү товарлар, жеке мүлк)
- кепилдик
Күрөөлүк мүлктү камсыздандыруу  күрөөлүк камсыздоонун түрүнө жараша талап кылынат

Эгер суроолор пайда болсо, анда Контакт борборуна төмөнкү номер аркылуу кайрылсаңыздар болот:

+996 312 90 90 60
 • Уюштуруу келишимдеринин топтому
 • Акыркы 3 жыл үчүн (чечмелөөсү менен) жана акыркы отчеттук датага карата каржылык отчеттор
 • Насыя бересеси тууралуу маалымдама жана тейлеген банктардын эсептери боюнча көчүрмөлөр
 • Аракеттеги контракт/келишимдердин көчүрмөлөрү
 • Салыктар боюнча бюджетке жана төлөмдөр боюнча СФ карызы жоктугун тасытктаган маалымдамалар
 • Насыя алууга башкармалыктын тешелүү органынын чечими
 • Күрөөгө коюлуп жаткан мүлккө карата болгон менчик укугун тасктыктоочу документтер, аресттин жоктугу тууралуу маалымдама
 • Баалоочу тарабынан түзүлгөн (жүргүзүлгөн) жана Банк кабыл ала турган күрөө предметин баалоо актысы
 • Зарыл болгон учурда башка документтер
 • Арыз берүүчүнүн, арызберүүчүнүн аялынын/күйөөсүнүн, кепилдик берүүчүнүн, кепилдик берүүчүнүн аялынын/күйөөсүнүн паспортунун көчүрмөсү
 • Статистика органдарында жеке ишкананын катталгандыгы тууралуу Күбөлүктүн көчүрмөсү же камсыздандыруу полиси, СИН же патенттин карточкасы.
 • Лицензиянын көчүрмөсү (эгерде колдонулса)
 • Учурдагы келишимдер /контрактылар (эгер бар болсо)
 • Ижара тууралуу же соода/сервистик/ өндүрүш түйүнүнө болгон жеке менчик укугу тууралуу документ
 • Мамлекеттик салык инспекциясынан жана Социалдык фонддон карызы жоктугу тууралуу маалымдама
 • Тейлөөчү банктардан насыя карызы тууралуу маалымдама жана эсептери боюнча көчүрмө
 • Күрөөгө коюлуп жаткан мүлккө карата болгон менчик укугун тасктыктоочу документтер, аресттин жоктугу тууралуу маалымдама
 • Баалоочу тарабынан түзүлгөн(жүргүзүлгөн) жана Банк кабыл ала турган күрөө предметин баалоо актысы
 • Зарыл болгон учурда башка документтер