Кредитные карты

Эң атактуу Visa кредиттик картасы, ээсине нарктын жана көрсөтүлүүчү кызматтын айкалышын камсыз кылат. Карта Банк тарабынан коюлган кредиттик лимиттин эсебинен операцияларды жүргүзүүгө багытталган.

Кеңири маалымат…


Дебеттик карталар

Эл аралык Visa Electron PayWave дебеттик карталары төлөм карталары менен биринчи жолу кезиккен адамдарга эң жакшы туура келет. Бул банк кызматтарынын оптималдуу томптому бар эң жеткиликтүү карталары. Атайын технологиянын жардамы менен, соода жайларында төлөмдү тийүүсүз түрдө жүргүзсө болот. Visa Electron PayWave картасынын универсалдуулугу – бул төлөмдү тийүүсүз түрдө жүргүзгөндөн сырткары операцияларды адаттагыдай эле түрдө жүргүзүү мүмкүнчүлүгү.

 Visa Electron картасы 3 жылга чыгарылат.

Кеңири маалымат…


Visa Business

Visa Business корпоративдик картасы – бул компанияларга чыгымдарын натыйжалуу башкаруусу үчүн атайын чыгарылган кредиттик карта.

Visa Business картасы биздин кардарларга саякат, өкүлчүлүктүү жана чарбалык чыгымдарын төлөө процессин ыңгайлуу, тез, пайдалуу жана коопсуз кылат.

Кеңири маалымат…


Виртуалдуу кредиттик картасы

Виртуалдуу кредиттик карта DemirBank кредиттик карталарынын колдонуучуларынын интернет төлөмдөрүн жүргүзүүдө коопсуздук камсыздоо үчүн чыгарылган.

Виртуалдуу карта DemirBank ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГи аркылуу, өз алдынча Сиз тарабыңыдан чыгарылат жана материалдык алып жүрүүчүсү жок, т. а. карта физикалык жактан чыгарылбайт жана ошону уурдап кетүү коркунучу жокко чыгат.

Кеңири маалымат…


Элкарт улуттук картасы

Элкарт төлөм картасы - бул Кыргыз Республикасынын улуттук төлөм системасынын картасы.

Элкарт Кыргызстандын аймагында накталай эмес эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө, банкоматтар аркылуу эмгек акы, пенсия, жөлөк пул алуу үчүн багытталган.

Кеңири маалымат…