Кампустук долбоор – турникеттерди, төлөм терминалдарын жана банкоматтарды акысыз орнотуу жана тейлөө менен кайсы болбосун окуу мекемелерине же уюмдарга ыңгайлуу жана технологиялык чөйрө түзүү максатында, өзүнө финансылык мүмкүнчүлүктөрдү камтыган, уникалдуу долбоор.

Кампустук карта – уникалдуу чип карты, ал банктык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кампустук долбоордун ажыратылгыс бөлүгү, ошондой эле студенттер жана мугалимдер же кызматкерлер үчүн идентификатор катары да колдонулат.

 1. Банктык кызмат көрсөтүүлөр – төлөм картынын бардык функциялары (нак эмес төлөмдөр жана нак акчага айландыруу);
 2. Интернет банкинг жана Мобилдүү банкинг;
 3. Өткөрмө / ID карт, ДКИБнын атайын турникеттери аркылуу мекеменин аймагына кирүү үчүн;
 4. Электрондук өткөрмө (келгендерди жана жумуш убактысын эсепке алуу)
 5. Окурмандын электрондук билети;
 6. Мекеменин кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөөлөр

Долбоор ар кандай процесстерди жеңилдетет жана автоматташтырат, бул студенттердин жана мугалимдердин же кызматкерлердин убактысын үнөмдөйт.

 • VISA Classic дебеттик, чип менен байланышсыз карты
 • Бардык банк операциялары, анын ичинде чегерилген эмгек акылар, стипендиялар
 • Картты Интернет айдыңында колдонуу
 • Карт эсепке байланыштырылган
 • Visa Pay Wave:
 • PIN-кодсуз төлөө (байланышсыз)
  • Карттын колдонуудагы мөөнөтү
 • 3 жыл
  • Основной счет карты
 • Сом түрүндө
  • Пользование картой
 • Өздүк колдонуу
  • Выпуск карты (с открытием дополнительного счета в сомовой валюте)
 • Акысыз
 • Биздин өнөктөштөр:

  Эмблема Университет
  Биздин өнөктөштөр:
  И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университети

  МамлекеттикОш Университети 

  Кыргыз Республикасынын Президенттин алдындагы Мамлекетти Башкаруу Академиясы
  Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим Министерстрилиги
  МамлекеттикТалас Университети 

  МамлекеттикНарынУниверситети 

  Нарын Медициналык Колледжи
  Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясы

  Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты Сактоо Министерстрилиги

  К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл Аралык Университети.

  Кыргыз Экономикалык Университети

  Бишкек Архитектура жана Менеджмент Курулуштагы Колледж

  Международный Медицинский Университет

  Бишкекский Медицинский колледж