Demirbank жогорку билим алууга жана Борбордук Азиялагы Америка Университетинде билим алууга төлөө мүмкүнчүлүгүн берет.

АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ:
  • Насыяны билим алуунун наркынын 100% чейин алуу мүмкүнчүлүгү

Насыя суммасы 35 000 сомдон 350 000 сомго чейин
Насыя мөөнөтү 3 айдан 9 айга чейин
Жылдык пайыздык чени 20%
Күрөө: 35 000 сомдон 140 000 сомго чейин - 1 жеке кепилдик (DemirBankтын эмгек акы долбоорлорунун кызматкерлерине);
- 22 жеке кепилдик (башка кардарларга)
140 001 сомдон 350 000 сомго чейин Базардагы баасы насыянын суммасынан эң азы эки эсеге көп болгон кыймылдуу/кыймылсыз мүлк түрүндөгү күрөө 
Мөөнөтүнөн мурда жоюу үчүн айып колдонулбайт
Насыя берүү үчүн комиссия 700 сом
Өздүк каражаттардын болуусу Керектелбейт*
* - биринчи курстун студенттерине – билим алуунун наркынын эң азы 20% болуусу зарыл. Белгиленген сумма БААУнун "ДКИБ" ЖАКтагы эсебине түздөн түз которулуусу зарыл. Акча которуу үчүн комиссия Банктын тарифтерине ылайык Кардар тарабынан төлөнөт.

Суроолор пайда болгон учурда, Контакт борборуна төмөнкү номер аркылуу кайрылсаңыздар болот:

+996 312 90 90 60  – Банктын адистери Сиздерди керектүү маалымат менен тааныштырышат;