DemirBank кардарларынын ыңгайлуулугу үчүн, кредиттик лимиттин эсебинен товарларга/кызматтарга төлөөгө мүмкүнчүлүк берүүчү кредиттик карталарын сунуштайт.

Ошону менен бирге, банкка насыя алуу үчүн кайрылуунун жана насыяны максаттуу пайдалануусун тастыктоонун зарылдыгы жок, кредиттик картанын бар болуусу өзү эле каражаттарды керектөөлөргө пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет.

КРЕДИТТИК КАРТАЛАРДЫН КОЛДОНУУЧУЛАРЫНЫН КӨРҮНҮКТҮҮ АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ:

Бонустук программа DemirBankтын Mastercard кредиттик карталарынын колдонуучуларында жана банктын кеңири POS-терминалдар тармагында иштейт.

 

Mastercard Standard

Эл аралык Mastercard Standard картасы— бул Банк тарабынан коюлган кредиттик лимиттин эсебинен операцияларды жүргүзүүгө багытталган эл арасында эң кеңири таркаган карта.Mastercard Gold

Алтын карта Сиздин жогору статусуңузду баса белгилейт жана андан жөнөкөй карталардын колдонуучуларына жеткиликсиз болгон кийинки артыкчылыктарды берет: бүт дүйнө жүзү боюнча жеңилдетүүлөр жана атайын сунуштар, артыкчылыктуу тейлөө жана индивидуалдуу мамиле, ошондой эле Сиз жана каражаттарыңыз үчүн жогорку деңгээлдеги коопсуздук.Mastercard Platinum

Эл аралык Mastercard Platinum картасы – бул тейлөөнүн принципиалдуу жаңы деңгээли. Күнүмдүк иштер, эс алуу жана сапарлар мындан да оңой жана жагымдуу болот. Сиз бүт дүйнө жүзү боюнча көптөгөн артыкчылыктарды жана атайын сунуштарды алуу жеткилигине ээ болосуз.

DemirBankтан Mastercard Platinum картасы менен Сиз өз кыялдарыңызды ишке ашырууга көмөк көрсөтүү үчүн багытталган кошумча каржылык ийкемдигине ээ болосуз.

Platinum картасынын колдонуучусу болгондуктан, Сиз эс алуу жана сапарларды уюштуруунун сапатына өзгөчө талаптарды койсоңуз болот.

Mastercard Classic Mastercard Gold Mastercard Platinum
Картанын эсебинин валютасы
сом

Картанын иштөө мөөнөтү

5 жыл

Жылдык тейлөө акысы

800 сом 1 500 сом 6 000 сом

Эмгек акы долбоорунун алкагында биринчи жыл үчүн* тейлөө акысы

акысыз

Эмгек акы долбоорунун алкагында кийинки жылдар үчүн жылдык тейлөө акысы

800 сом 1 500 сом -

Карта боюнча минималдуу лимит

5 000 сом 60 000 сом 500 000 cом

Эмгек акы долбоорунун кызматкерлери үчүн лимит

Эмгек акынын 70% чейин -
Акчалай камсыздоо
(эмгек акы долбоорунун кызматкерлери үчүн – керектелбейт)
кредиттик карта боюнча лимит + 10%
Банкомат аркылуу накталай акча алуу үчүн жыл сайын коюлуучу пайыздык чен.       30%

ПОС-Терминал жана интернет аркылуу өткөн накталай эмес төлөмдөр үчүн ай сайын коюлуучу пайыздык чен

0%

Жеңилдетүү мөөнөтү

35 күнгө чейин

Кошумча кредиттик карталарды чыгаруу мүмкүнчүлүгү

дар
* “ДКИБ” ЖАК Эмгек акы долбоолорунун алкагында мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине биринчи жана экинчи жыл тейлөө акысыз.